Annonsera i Skolvärlden

Kontakt för annonsbokning

Tel: 08-613 27 51 (direkt)
Tel: 08-613 27 00 (växel)
annonser@lr.se

Kontakt för övriga samarbeten

IngMarie Ahlstrand, marknadschef Lärarnas Riksförbund
Tel: 08-613 27 73, 070-262 27 15
ingmarie.ahlstrand@lr.se

Skolvärlden erbjuder annonsplats i månadsmagasinet, på webben och i det digitala nyhetsbrevet.

Skolvärlden speglar aktuella frågor för lärare och studie- och yrkesvägledare och ägs av Lärarnas Riksförbund. När många tidningar och magasin tappar i upplaga och räckvidd visar Skolvärlden på motsatsen. Under 2018 ökade Skolvärlden med 11 procent och når i dag 117 000 läsare, enligt senaste mätningen (Orvesto konsument helår 2018). Tidningen har en tryckt upplaga på 95 000 exemplar varav 8 000 skickas ut till landets alla skolor. Under 2018 var tidningen nominerad till både Tidskriftspriset och Publishingpriset.

Skolvärlden rapporterar varje dag om de senaste skolnyheterna på Skolvärlden.se och tidningens nyhetsbrev går ut gratis till 80 000 prenumeranter varannan vecka.